techimpex
OFERTA
 1. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Techimpex Sp. z o. o. oferuje dla klientów na rynkach wschodnich - dla klientów jednolitego obszaru celnego (Rosja, Białoruś, Kazachstan), oraz dla klientów z Ukrainy i Mołdawii następujące produkty i usługi:
  • Linie technologiczne dla przemysłu rolnospożywczego,
  • Linie technologiczne dla przemysłu produkcji materiałów budowlanych,
  • Linie technologiczne dla przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy,
  • Linie technologiczne dla przemysłu spirytusowego i chemicznego,
  • Kompleksowe projekty termomodernizacji obiektów, budynków, sieci ciepłowniczych.

  Oferujemy projektowania, wykonawstwo, szkolenia załogi, dostawę części zamiennych w czasie gwarancyjnym i w okresie pogwarancyjnym.

  W niektórych wybranych grupach wyrobów oferujemy także pomóc w sprzedaży na rynkach Unii Europejskiej.

 2. Przedsiębiorstwo Techimpex Sp. z o. o. proponuje dodatkowo wg. życzeń klienta maszyny i urządzenia z różnych branż zarówno nowe jak używane z dostawą i montażem u klienta.
 3. Przedsiębiorstwo Techimpex Sp. z o. o. oferuje dostawy surowców niezbędnych dla produkcji, chemikalia, polipropylen, polietylen, mieszanki gumowe, inne związki chemiczne.
 4. Dla przemysłu spożywczego: opakowania, folie, dodatki smakowe, barwniki, polepszacze do pieczywa, komponenty do przemysłu mięsnego, i inne.
 5. PHZ Techimpex Sp. z o.o. jest wyłącznym dystybutorem na rynek ukraiński samoobsługowych myjni bezdotykowych marki mtAutomatic producenta IDEA TECHNIK Sp. z o. o. (Polska).
FINANSOWANIE

Przedsiębiorstwo Techimpex Sp. z o. o. organizuje finansowanie projektów inwestycyjnych na wyżej wymienionych rynkach wschodnich, finansowanie kompletnych obiektów przemysłowych, maszyn, urządzeń surowców, projektów termomodernizacyjnych. Organizujemy specjalistyczne audyty i ekspertyzy niezbędne w procesie uzyskiwania kredytowania projektu. Doradzamy klientom w zakresie wyboru najkorzystniejszej technologii, pomagamy uruchomić nowe rozwiązania w biznesie.


W większości wypadków finansowanie następuje z polskich banków inwestycyjnych w ramach rządowego programu wspierania eksportu.


Od zamawiającego wymagamy tylko 20% wartości inwestycji, pozostałe 80% będzie finansowane przez polskie banki na warunkach kredytowania według europejskich stawek procentowych. Ubezpieczenie transakcji kredytowych będzie realizowane za pośrednictwem Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. w Warszawie (KUKE).

Życzymy powodzenia w biznesie, zapraszamy do współpracy
Zarząd PHZ Techimpex Sp.z o. o.

Krzysztof Śledziński
Prezes Zarządu