techimpex

Informacje kontaktowe

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego TECHIMPEX Spółka z o.o.
 
ul. Kolorowa 10, 26-600 Radom, Polska
 
Biuro handlowe:
ul. S.Zbrowskiego 114, lok.U3
26-600 Radom, Polska
tel. +48 48 386 91 00
tel/faks +48 48 331 09 23
tel.mob. +48 508 129 370
email: office@techimpex.pl
 
Przedstawicielstwo w Ukrainie:
ul. Lesi Ukrainky, 88, 08132,
m.Wysznewe, Ukraina.
tel. +38 044 599 24 40
 
REGON: 146116057
NIP: 948-259-74-02
KRS: KRS 0000419329 Sąd Rejonowy
  dla m.st. Warszawy Sąd
  Gospodarczy XIV Wydział KRS
  w Warszawie.


Formularz kontaktowy: